Hướng dẫn Convertkit: dễ dàng & chi tiết (Email marketing)

Convertkit featured

Email marketing là một kênh quan trọng giúp xây dựng danh sách và kết nối với khách hàng. Theo thống kê của Capterra, cứ $1 bạn bỏ ra cho email marketing thì thu lại tới $44.25. Bạn không thể gởi email hàng loạt hoặc theo dõi email với các dịch …

Hướng dẫn Convertkit: dễ dàng & chi tiết (Email marketing) Đọc thêm »