Cách tôi đã kiếm tiền thụ động đầu tiên như thế nào?

kiem_tien_thu_dong_dau_tien

Kiếm tiền thụ động là công đường dẫn đến tự do tài chính. Trạng thái mà ta không còn quá lo nghĩ nhiều về tiền bạc, và có thể làm những gì mình thích. Tôi không phải là người đã đạt được trạng thái tự do tài chính. Tôi vẫn …

Cách tôi đã kiếm tiền thụ động đầu tiên như thế nào? Đọc thêm »