Kiểm tra email hợp lệ bằng phần mềm eMail Verifier

kiểm tra email hợp lệ featured

Bạn đã có danh sách email từ một nguồn nào đó và cần kiểm tra email hợp lệ hay không. Bạn cần phải có một phần mềm để kiểm tra danh sách email này. Vì có thể sẽ rất nhiều, không thể làm bằng tay được. Bài viết này sẽ giới thiệu phần mềm: eMail …

Kiểm tra email hợp lệ bằng phần mềm eMail Verifier Đọc thêm »