SEO website với Google Analytics và Google Console

SEO website với google featured

Nếu bạn chỉ tập trung làm website/blog mà Google không biết thì cũng không có người xem. Bạn phải làm cho Google biết bạn là ai rất quan trọng. Để làm được điều này, bạn cần biết hai công cụ: Google Analytics và Google Search Console. Đây là 2 công cụ hoàn toàn miễn phí …

SEO website với Google Analytics và Google Console Đọc thêm »