Cost Per Oder là gì? Hoa hồng đến 400k mỗi đơn hàng với CPO

CPO thumbnail

Cost per order (CPO) là hình thức kiếm tiền online mới, hoa hồng hấp dẫn từ 200k đến 400k trên một đơn hàng. Nó đang nổi lên manh mẽ trong thời gian gần đây. Vậy nó là gì? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn về CPO từ A đến Z luôn. 1. Cost …

Cost Per Oder là gì? Hoa hồng đến 400k mỗi đơn hàng với CPO Đọc thêm »