PeoplePerHour (PPH) là gì? kiếm $1000/tháng cho freelancer

People-per-hour-PPH

Peopleperhour (PPH) là một website dành cho những người làm freelancer và những người có nhu cầu thuê freelancer. Nếu bạn có một kỹ năng nào đó tốt, bạn có thể kiếm thu nhập ngàn USD/tháng với PPH. Một số freelancer người Việt cũng đang làm việc trên PPH và …

PeoplePerHour (PPH) là gì? kiếm $1000/tháng cho freelancer Đọc thêm »