Streak là gì? Kiểm tra người nhận đã đọc mail chưa?

Streak featured

Streak là gì? Kiểm tra người nhận đã đọc mail chưa? Họ đọc email của mình mấy lần, ở đâu? hay Hẹn giờ gởi email phải làm sao? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người muốn biết. Nếu bạn đang kinh doanh, khả năng bán được hàng sẽ cao hơn nếu bạn có …

Streak là gì? Kiểm tra người nhận đã đọc mail chưa? Đọc thêm »